Voľby 2022 – volebné obvody a počet poslancov

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV V ROKU 2022

Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich volených

Uznesením č. 104/18/2022 zo dňa 28.6.2022 poslanci obecného zastupiteľstva obce Brezov určili:

Počet volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obce: 1 (slovom: jeden)

Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie 2022 – 2026: 5 (slovom: päť)