Udalosti

Kalendár udalostí v obci Brezov

Január 2022

Triedený zber - SKLO

27

Január

Sklo
Zbiera sa sklo označené recykl. symbolom.
Patria sem: prázdne sklenené fľaše, tabuľové sklo – musí byť rozbité.

Nezbiera sa: porcelán, zrkadlá, autosklo, drôtené sklo, sklobetón, žiarovky a žiarivky, sklo kombinované s iným materálom, znečistené sklo, sklenené sviečky

Zber Komunálneho odpadu

28

Január

Komunálny odpad
Komunálny odpad, ktorý nie je umiestnený v odpadových nádobách a ani vo vreciach na to určených (s nadpisom FURA) nebude vyvezený.
Nádoby s odpadom a vrecia vykladajte pred bránu v deň vývozu do 6:30 hod. Zber sa môže uskutočniť aj vo večerných hodinách.

Do nádob nepatrí biologický, stavebný a triedený odpad.