Udalosti

Kalendár udalostí v obci Brezov

December 2023

Triedený zber - JEDLÉ OLEJE a TUKY - zber je pri Obecnom úrade

07

December

Jedlé oleje a tuky

Patria sem: použitý jedlý potravinársky olej v plastových fľašiach s funkčným uzáverom
Zber je vykonávaný pred obecným úradom o 8:00.

Stretnutie s Mikulášom a bábkové predstavenie Zima - 9.12.2023 od 14,30

09

December

Srdečne Vás pozývame na stretnutie s Mikulášom ktorému bude predchádzať bábkové predstavenie Zima v podaní Divadla Sarus.

Triedený zber - ZMIEŠANÉ PLASTY, PET FĽAŠE

11

December

Zmiešané plasty a PET fľaše
Zbiera sa plast označený rec. symbolom.
Patria sem: PET fľaše, fólie, igelitové obaly, plastové fľaše, prepravky, plastové stoličky, fľaše od aviváže , čistiacich prostriedkov a drogérie

Nezbiera sa: tetrapak, plastové fľaše od motorových olejov, plienky, polystyrén, podlahové krytiny, laminát, matrace, hygienické potreby, žalúzie, sifóny, rolety, plastové potrubia, hadice z vysávačov, špinavé fólie zo stavieb, plasty s prímesami iných materiálov, guma, tesnenia, kryty z neónov, polystyrén, bazény, sprchovacie kúty, autoplasty, nárazníky, plexisklo, lexan, strešná krytina

Zber komunálneho odpadu

15

December

Komunálny odpad
Komunálny odpad, ktorý nie je umiestnený v odpadových nádobách a ani vo vreciach na to určených (s nadpisom FURA) nebude vyvezený.
Nádoby s odpadom a vrecia vykladajte pred bránu v deň vývozu do 6:30 hod. Zber sa môže uskutočniť aj vo večerných hodinách.

Do nádob nepatrí biologický, stavebný a triedený odpad.

Brezovské vianočné trhy

16

December

Triedený zber - SKLO

21

December

Sklo
Zbiera sa sklo označené recykl. symbolom.
Patria sem: prázdne sklenené fľaše, tabuľové sklo – musí byť rozbité.

Nezbiera sa: porcelán, zrkadlá, autosklo, drôtené sklo, sklobetón, žiarovky a žiarivky, sklo kombinované s iným materálom, znečistené sklo, sklenené sviečky

Zber komunálneho odpadu

29

December

Komunálny odpad
Komunálny odpad, ktorý nie je umiestnený v odpadových nádobách a ani vo vreciach na to určených (s nadpisom FURA) nebude vyvezený.
Nádoby s odpadom a vrecia vykladajte pred bránu v deň vývozu do 6:30 hod. Zber sa môže uskutočniť aj vo večerných hodinách.

Do nádob nepatrí biologický, stavebný a triedený odpad.