Udalosti

Kalendár udalostí v obci Brezov

December 2022

Triedený zber - JEDLÉ OLEJE a TUKY - zber je pri Obecnom úrade

07

December

Jedlé oleje a tuky

Patria sem: použitý jedlý potravinársky olej v plastových fľašiach s funkčným uzáverom
Zber je vykonávaný pred obecným úradom o 8:00.

Triedený zber - ZMIEŠANÉ PLASTY, PET FĽAŠE

08

December

Zmiešané plasty a PET fľaše
Zbiera sa plast označený rec. symbolom.
Patria sem: PET fľaše, fólie, igelitové obaly, plastové fľaše, prepravky, plastové stoličky, fľaše od aviváže , čistiacich prostriedkov a drogérie

Nezbiera sa: tetrapak, plastové fľaše od motorových olejov, plienky, polystyrén, podlahové krytiny, laminát, matrace, hygienické potreby, žalúzie, sifóny, rolety, plastové potrubia, hadice z vysávačov, špinavé fólie zo stavieb, plasty s prímesami iných materiálov, guma, tesnenia, kryty z neónov, polystyrén, bazény, sprchovacie kúty, autoplasty, nárazníky, plexisklo, lexan, strešná krytina

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Brezov - 9.12.2022 o 17:00

09

December

Stretnutie so Sv. Mikulášom

10

December

Triedený zber - ELEKTRO, KOVOVÉ OBALY

13

December

Elektro
Zbiera sa: biela a čierna technika, spínače, počítače, televízory, hi-fi tech. Elektroodpad musí byť v celku s elektronickými časťami.

Nezbiera sa: vyhrievacie telesa s výmurovkou plynové spotrebiče, paraboly.

Kovové obaly:

zbierajú sa konzervy bez zvyškov jedla, plechovky od alko a nealko nápojov, kovové obaly.

Nezbiera sa: alobal, kovové obaly kombinované s iným materiálom, obaly od liekov, viečka z jogurtov, obaly znečistené nebezpečnými látkami od farieb, lepidla, olejov, sprejov, hrnce, pletivo.

Triedený zber - NEBEZPEČNÝ ODPAD

13

December

Nebezpečný odpad
Patria sem: batérie a akumulátory, žiarivky,
rozpúšťadlá, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, farby, obaly obsahujúce zvyšky NL. NO sa odoberá len v pôvodnom balení a po preukázaní sa dokladom totožnosti.

Nezbiera sa: eternit , sklenená vata, polystyrén.

Triedený zber - PAPIER a VKM

14

December

Papier
Zbiera sa papier označený rec.symbolom.
Patria sem: noviny, časopisy, stlačené kartóny.
Nezbiera sa: znečistený a mastný papier, fólie, celofán, obaly od masla, jogurtov, škatuľové obaly, obaly od vajec, alobal, knihy.
Zbiera sa do samostatného vreca aj keď sa zber vykonáva s VKM.

Kompozitné obaly – VKM (tetrapak)
Zbierajú sa nápojové kartóny označené rec. symbolom.
Patria sem: čisté nápojové obaly od džúsu, mlieka,vína. Zbierajú sa do samostatného vreca aj keď sa zber vykonáva s papierom.

Zber komunálneho odpadu

16

December

Komunálny odpad
Komunálny odpad, ktorý nie je umiestnený v odpadových nádobách a ani vo vreciach na to určených (s nadpisom FURA) nebude vyvezený.
Nádoby s odpadom a vrecia vykladajte pred bránu v deň vývozu do 6:30 hod. Zber sa môže uskutočniť aj vo večerných hodinách.

Do nádob nepatrí biologický, stavebný a triedený odpad.

Brezovské vianočné trhy

17

December

Pozývame Vás na stretnutie s atmosférou predvianočných trhov.
varené víno
čaj
pečená klobása
kyslá kapusta
pečené hurky
vianočná hudba

Predvianočný koncert žiakov ZUŠ Giraltovce

18

December

Zber komunálneho odpadu

30

December

Komunálny odpad
Komunálny odpad, ktorý nie je umiestnený v odpadových nádobách a ani vo vreciach na to určených (s nadpisom FURA) nebude vyvezený.
Nádoby s odpadom a vrecia vykladajte pred bránu v deň vývozu do 6:30 hod. Zber sa môže uskutočniť aj vo večerných hodinách.

Do nádob nepatrí biologický, stavebný a triedený odpad.

Stolnotenisový turnaj

30

December

Pozývame Vás na tradičný koncoročný stolnotenisový turnaj