Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Brezov - 11.6.2021 o 16:30 v sále obecného úradu

Kalendár udalostí v obci Brezov

Október 2021

Zber komunálneho odpadu

22

Október

Komunálny odpad
Komunálny odpad, ktorý nie je umiestnený v odpadových nádobách a ani vo vreciach na to určených (s nadpisom FURA) nebude vyvezený.
Nádoby s odpadom a vrecia vykladajte pred bránu v deň vývozu do 6:30 hod. Zber sa môže uskutočniť aj vo večerných hodinách.

Do nádob nepatrí biologický, stavebný a triedený odpad.

Triedený zber - SKLO

22

Október

Sklo
Zbiera sa sklo označené recykl. symbolom.
Patria sem: prázdne sklenené fľaše, tabuľové sklo – musí byť rozbité.

Nezbiera sa: porcelán, zrkadlá, autosklo, drôtené sklo, sklobetón, žiarovky a žiarivky, sklo kombinované s iným materálom, znečistené sklo.

Voľby do orgánov samosprávy obcí - doplňujúce voľby poslanca 23.10.2021

23

Október

Doplňujúce voľby poslanca obecného zastupiteľstva  dňa 23.10.2021 od 7:00 do 22:00 v budove bývalej ZŠ – Brezov 48