Voľby 2022 – vymenovanie zapisovateľa

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV V ROKU 2022

VYMENOVANIE ZAPISOVATEĽKY MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE pre Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022

Starosta Obce Brezov menuje zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022:

Mgr. Katarína Balažová, Brezov 48, 087 01 Giraltovce, 0904 65 65 91, brezovobec@gmail.com