Voľby 2022 – emailová adresa na doručenie oznámenia

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV V ROKU 2022

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie je možné doručiť aj elektronicky mailom na adresu:
brezovobec@gmail.com