Brezovský futbalový turnaj 2023 – 20.12.22023 od 10,00