Modernizácia vybavenia kuchyne malej kultúrnej sály – Projekt podporený z rozpočtu PSK

Modernizácia vybavenia kuchyne malej kultúrnej sály – Projekt podporený z rozpočtu PSK