OZNAM – veľkokapacitný kontajner – 9.4. – 19.4. 2021

Vážení občania, v dňoch od 9. 4. do 19. 4. bude za obecným úradom pristavený kontajner na rôzny odpad z domácnosti, ktorý Vám nevojde do Vašej nádoby na komunálny odpad. Nie je možné nakladať nebezpečný odpad, pneumatiky, elektroodpad a plasty. Rovnako do tohto kontajnera nepatrí bioodpad /konáre zo stromov, tráva/ a stavebný odpad! Ďakujeme

NEVHADZOVAŤ: BIOODPAD, ELEKTRO, PNEUMATIKY, STAVEBNÝ alebo NEBEZPEČNÝ odpad