Oznámenie o vyhlásení voľby do orgánov samosprávy obcí