Pozvánka na Predvianočný koncert ZUŠ Giraltovce v našom kostole – 18.12.2022