Pozvánka na ustanovujúce zastupiteľstvo OZ – 12.11.2022 o 17.00