Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva – 28.6.2022 – 16:30 – Obecný úrad