Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva – 9.12.2022 – 19:00 – Obecný úrad