Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brezove – 11.6.2021 o 16:30 v sále obecného úradu

pozvanka