Referendum 2023 – oznámenie o utvorení okrsku a volebnej miestnosti