REFERENDUM 21.1.2023 – výsledky za našu obec

Referenda konaného dňa 21.1.2023 sa v našej obci zúčastnilo 25,49 % voličov (78 z 306 oprávnených voličov). Počet platných hlasovacích lístkov bolo 76.
Na referendovú otázku odpovedalo:

ÁNO – 97,37 % voličov

NIE – 2,63 % voličov