Stretnutie s Mikulášom a divadelné predstavenie – 9.12.2023 o 14.30