Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Brezov – 11.6.2021 o 16:30 v sále obecného úradu