Stretnutie s Mikulášom a bábkové predstavenie Zima – 9.12.2023 od 14,30