UPOZORNENIE – výmena stĺpov elektrického vedenia – mesiac máj 2023

UPOZORNENIE
od dnešného dňa po dobu približne 1 mesiaca budú (Východodoslovenská distribučná a.s. zastúpená firmou ESTA s.r.o.) v našej obci vykonávať výmenu stĺpov a vodičov elektrického vedenia a s tým spojených nevyhnutných činností. Preto Vás žiadajú o sprístupnenie dvorov na výkop nových jám na stĺpy a neskôr na uloženie nových stĺpov. Výkop budú vykonávať približne prvé 2 týždne, potom rozvezú nové stĺpy a budú ich osádzať. Následne počas plánovaných odstávok budú inštalovať nové elektrické vedenie. plánované odstávky vám boli alebo budú vopred oznámené cez VSD prípadne si ich viete pohľadať na stránke
https://www.vypadokelektriny.sk/