Voľby 2022 – výsledky volieb do orgánov obce

Výsledky volieb do orgánov obce:
voľba poslancov:
1, Darina Krasnajová – 87 hlasov
2, Martin Bednár – 85 hlasov
3, Mgr. Lukáš Semán – 84 hlasov
4, Matúš Janoško – 77 hlasov
5, Juraj Stekla – 63 hlasov
voľba starostu:
1, Mgr. Ladislav Lukáč – 113 hlasov
volebná účasť: 40,65 %