Voľby 2022 – predseda PSK – výsledky

Počet platných hlasov odovzdaných v našej obci pre jednotlivých kandidátov na predsedu PSK:

1, Michal Biganič, PaedDr. – 3 hlasy

2, Ján Bync, PhDr., PhD. – 1 hlas

3, Ľubomír Goliaš – 0 hlasov

4, Michal Kaliňák, PhDr., PhD. – 24 hlasov

5, Filip Kuffa, Ing. et Ing. – 1 hlas

6, Milan Majerský, PaedDr., PhD. – 61 hlasov

7, Milan Mazurek, Bc. – 4 hlasy

8, Jozef Mihalčin, Ing. – 0 hlasov

9, Patrícia Reváková, Mgr. – 14 hlasov

10, Ingrid Tomková, Mgr. – 0 hlasov

Zoznam zaregistrovaných kandidátov – voľby predsedu Prešovského samosprávneho kraja