Zasadnutie obecného zastupiteľstva – 15.8.2023 – 17.30