Zber jedlých olejov

Vážení občania, odvoz jedlých olejov sa v rámci triedeného zberu v našej obci uskutoční v pondelok 15.3.2021 v dopoludňajších hodinách. Prosíme Vás o prinesenie Vašich použitých jedlých olejov (v PET fľašiach), určených na triedený zber, do tohto termínu na obecný úrad. Najlepšie do piatku 12.3. Ďakujeme.