Zverejnenie adries na doručenie oznámenia o delegovaní člena