Zverejnenie percentuálnej úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020

Obec Brezov zverejňuje v zmysle § 4  ods. 6 zákona 329/2018 Z. z. percentuálnu úroveň vytriedenia komunálnych odpadov, ktorá je za rok 2020 na úrovni 21,72 %.